64.305,00 € στο δήμο μας για θέρμανση στα σχολεία, από το υπ. Εσωτερικών

.

Στην Α΄ κατανομή ύψους 42 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για το έτος 2023, προχώρησε εχθές το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την θέρμανση των παιδιών και την κάλυψη λοιπών λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

64.305,00 € εγκρίθηκαν για το δήμο μας.