ΔΥΠΑ: Κατάρτιση 150.000 εργαζομένων με επίδομα 500 ευρώ – Δικαιούχοι και κλάδοι


Το πρόγραμμα θα προβλέπει 200 ώρες κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα logistics, το ψηφιακό marketing, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και η πράσινη επιχειρηματικότητα

Τις 94.000 ξεπέρασαν οι αιτήσεις προς τη ΔΥΠΑ για την κατάρτιση ανέργων τις ψηφιακές δεξιότητες και την πράσινη οικονομία, ενώ εντός του μηνός αναμένεται να προκηρυχθεί πρόγραμμα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για 150.000 εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα για τους ανέργους αφορούσε αρχικά 80.000 άτομα αλλά μετά την εξάντληση των θέσεων επεκτάθηκε για άλλα 40.000 άτομα, σύνολο 120.000.

Το πρόγραμμα προβλέπει 200 ώρες κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα logistics, το ψηφιακό marketing, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και η πράσινη επιχειρηματικότητα.

Σε ποιους κλάδους επικεντρώνεται

Αυτές οι θέσεις, σύμφωνα με στελέχη της ΔΥΠΑ, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το λιανεμπόριο που έχει επεκταθεί στα e-shop, καθώς και τα γραφεία επιχειρήσεων που χρειάζονται άτομα με αναβαθμισμένες ψηφιακές ικανότητες.

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν συνολικά 1.000 ευρώ αλλά τμηματικά, όπως προβλέπουν οι νέες αυστηρότερες διατάξεις για την κατάρτιση.

Συγκεκριμένα το 30% της πληρωμής των παρόχων και των ωφελουμένων συνδέεται με την πιστοποίηση. Μόνο αν ο ωφελούμενος περνά τις εξετάσεις πιστοποίησης θα λαμβάνει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, τόσο ο ίδιος όσο και ο πάροχος κατάρτισης που επέλεξε.

Το πρόγραμμα για τους 150.000 εργαζόμενους προβλέπει λόγω της απασχόλησής τους 100 ώρες κατάρτισης, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 500 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων και των εργαζόμενων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων. Επίσης δεν πρέπει να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη.

Κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας κ.λπ.) πρέπει να αναρτηθεί από τον ωφελούμενο στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο.

Οι έξι βασικές καινοτομίες των προγραμμάτων κατάρτισης «νέας γενιάς» είναι:

Ενα μέρος της πληρωμής των παρόχων και των ωφελουμένων -και συγκεκριμένα το 30%- συνδέεται με την πιστοποίηση.

Ενεργοποιείται το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης που προβλέπει αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ως προς την τεχνική αλλά και οικονομική επάρκεια των παρόχων.

Διευρύνεται ουσιαστικά η «γκάμα» των επιλογών κατάρτισης, με περισσότερα από 250 διαφορετικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης και αυξημένη έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

Δίνεται η δυνατότητα για πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, σε συνέχεια των συνεργασιών της ΔΥΠΑ με τη Microsoft, την Amazon, την Google και τη Cisco.

Οι πάροχοι πλέον θα αξιολογούνται για το αν συντελούν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των ωφελουμένων και για το αν οδηγούν πράγματι τους ωφελούμενους στην αγορά εργασίας.

Τέλος, για πρώτη φορά όλα τα προγράμματα κατάρτισης ελέγχονται από ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ – Μαίρη Λαμπαδίτη