Ο Συνήγορος του Πολίτη, ζητά από το δήμο να απαντήσει σε αίτημα του κ. Σταύρου Μπαράκου, που αφορά έργα και επισκευές στα σχολεία της πόλης μας

Στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου (7/9/2021) το Μέλος της ΔΕΠ και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της πόλης μας κ. Σταύρος Μπαράκος, με επιστολή του προς το δήμο ζητούσε να πληροφορηθεί σχετικά με τα αιτήματα των σχολείων της πόλης μας για διάφορες επισκευές και άλλες εργασίες που έπρεπε να γίνουν σε αυτά για την ομαλή λειτουργία τους.

Επειδή όμως έως τις 2 Μαρτίου 2022, ο κ. Μπαράκος δεν είχε λάβει απάντηση από το δήμο στο αίτημά του, απευθύνθηκε στο “Συνήγορο του Πολίτη”.

Με τη σειρά της η Ανεξάρτητη Αρχή, έστειλε εχθές (18/4/2022) στο δήμο επιστολή ζητώντας από την Τεχνική Υπηρεσία και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, να απαντήσουν στον κ. Μπαράκο, διότι έχει πλέον παρέλθει και το ανώτατο χρονικό όριο του «εύλογου χρόνου» των τριών (3) μηνών από την υποβολή της εν λόγω αίτησης (7/9/2021).

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ