Συμμετοχή και διάκριση της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΤΤΑΡΟ γυναικών Αγίας Βαρβάρας .

Στην δημόσια πρόσκληση του Δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων, φυσικά και νομικά πρόσωπα ανταποκρίθηκαν και υπέβαλλαν προτάσεις στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Κοινωνικής Οικονομίας 2017 που τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Οικονομίας,προκηρύχθηκε,σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας.

Οι προτάσεις που υπεβλήθησαν είχαν βασική προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Λουτρακίου.

Θεσπίστηκαν δύο ειδών βραβεία.Στο πλαίσιο αυτό το ΚΥΤΤΑΡΟ Γυναικών Αγίας Βαρβάρας που ιδρύθηκε και δραστηροποιείται από το 2014 στον δήμο μας αλλά και στον δήμο Μεταμόρφωσης, υπέβαλλε και διακρίθηκε η πρόταση του για την κοινωνικοποίηση των γυναικών 40-70 ετών,στην ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ Κοινωνικής Οικονομίας.

Θερμοκοιτίδα είναι ο θεσμός που βοηθάει στην διαδικασία καινοτόμων επιχειρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους.

Φιλοξενούμενη της Θερμοκοιτίδας και του Δήμου Λουτρακίου η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΥΤΤΑΡΟ Γυναικών θα υλοποιείσει την επιλεγμένη πρόταση του στον διαγωνισμό.

Εκπαίδευση και προώθηση των γυναικών στο χειροποίητο κόσμημα.

Τεχνικές διακόσμησης σε παλαιά αντικείμενα και διαφορετική προσέγγιση σε ανακυκλωμένα αντικείμενα.

Διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων και προώθηση αυτών των προϊόντων.

Υπηρεσίες που θα προσφέρονται

Μικρά αυτόνομα σεμινάρια όπου εκτός από την εκπαίδευση ενισχύουμε την κοινωνικοποίηση γυναικών ηλικίας 40-70 ετών.

Επανένταξη των γυναικών στην αλυσίδα παραγωγής.

Κοινωνική και Περιβαλλοντική Υπεραξία.

Ενισχύουμε τον κοινωνικό ιστό του δήμου κάνοντας παράλληλες δράσεις με τις δομές του.

Αξιοποίηση των δημοτικών εγκαταστάσεων.

Υπεύθυνη έργου Βαρβάρα Κλάδη.

Όπως μας δήλωσε η πρόεδρος του ΚΥΤΤΑΡΟΥ είναι υπερήφανη για την διάκριση αυτή και πιστεύει ότι το όραμα και οι σκοποί του ΚΥΤΤΑΡΟΥ υλοποιούνται. Ευχαριστεί τον Δήμο Λουτρακίου και την Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Οικονομίας για την δυνατότητα αυτή.