Θεατρικές Παραστάσεις Ανώτερης Σχολής Δραματική Τέχνης Δήμου Αγίας Βαρβάρας “Ιάκωβος Καμπανέλλης”, Ιούνιος 2024

.
Θεατρικές Παραστάσεις Ανώτερης Σχολής Δραματική Τέχνης

Δήμου Αγίας Βαρβάρας “Ιάκωβος Καμπανέλλης”, Ιούνιος 2024