Παραμένουν από τον περασμένο Αύγουστο, άμμος και σακιά τσιμέντα εκτεθειμένα στο γήπεδο στα Ριμινίτικα

.

Γράφαμε προ καιρού πως στο γήπεδο στα Ριμινίτικα υπάρχουν από τον περασμένο Αύγουστο σακιά με άμμο και μία παλέτα με συσκευασίες τσιμέντου.

Φανταστήκαμε πως κάποιος θα ενδιαφερότανε για την μεταφορά τους σε κάποιο σημείο που να μην βρέχονται, προκειμένου να προστατευτούν τα τσιμέντα.

Δυστυχώς κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, παραμένουν εκεί και μάλλον πλέον έχουν καταστραφεί τα τσιμέντα…

Ας τα απομακρύνει λοιπόν ο δήμος για να μην δέχεται και την κριτική από εκείνους που επισκέπτονται το χώρο.