Έκαναν την εμφάνισή τους στην πόλη μας τα πρώτα ηλεκτρικά ποδήλατα του δήμου, αλλά ο Κανονισμός δεν έχει δημοσιοποιηθεί

Έκαναν την εμφάνισή τους στην πόλη μας τα πρώτα ηλεκτρικά ποδήλατα του δήμου, προς χρήση των συμπολιτών μας και μη.

Στο πρώτο Λύκειο έγινε πανηγύρι από νεαρούς συμπολίτες μας, οι οποίοι εχθές το απόγευμα τα επεξεργάζονταν.

Σημειώνουμε πάντως πως ενώ οι θέσεις των ποδηλάτων στο συγκεκριμένο σημείο είναι ΕΞΙ, εκεί βρίσκονται ΤΕΣΣΕΡΑ ποδήλατα. Δεν γνωρίζουμε εάν ο δήμος τόσα τοποθέτησε ή κάποια “έκαναν φτερά”…

Πάντως τα ποδήλατα διαθέτουν μηχανισμό εντοπισμού (GPS) και εάν κάποιος “λησμονήσει” να τα επιστρέψει, ανακαλύπτεται…

Παρ΄ ότι λοιπόν τα ποδήλατα ήρθαν, ακόμα ο δήμος δεν έχει ενημερώσει τους πολίτες για την χρήση τους και τους όρους – κανονισμό αυτής.

Στις 14 Απριλίου είχαμε δημοσιεύσει τον κανονισμό εμείς.

Επανερχόμαστε και τον  επαναδημοσιεύουμε εκ νέου, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Δημοτική Επιτροπή, προς ενημέρωση των αναγνωστών μας:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος με τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, με σκοπό αφενός τη διαχείριση και την προστασία της δημοτικής περιουσίας από τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τους δημότες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αφετέρου τη διατύπωση με σαφήνεια των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των χρηστών.

Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η διάρκεια λειτουργίας του συστήματος σε ημερήσια βάση, οι ώρες χρήσης του από τους δημότες, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος απόκτησης δικαιώματος χρήσης, η διαδικασία και ο τρόπος χρήσης του συστήματος. Ακόμη αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών. Τέλος, καθορίζεται η έννοια του τέλους χρήσης και τα αναλογούντα πρόστιμα για κάθε παράβαση, καθώς και η επιτροπή για την επιβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αυτός ο κανονισμός εκδίδεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 άρθρο 11 του Ν.4674/20 και του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Ως «Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το υλοποιημένο από το Δήμο  σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων με δυνατότητα βραχυχρόνιας χρήσης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κανονισμό.
 • Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο με αλουμινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό, που φέρει ειδικό αριθμό «ταυτοποίησης» και ενσωματωμένο σύστημα GPS/GPRS.
 • Ως «Σταθμός Μίσθωσης» νοείται ο σταθμός των ποδηλάτων που περιλαμβάνει θέσεις κλειδώματος/φόρτισης.
 • Ως «Θέση κλειδώματος/φόρτισης» νοείται η θέση του Σταθμού, στην οποία τοποθετείται, ασφαλίζεται το Ποδήλατο.
 • Ως «Τερματικό μίσθωσης» νοείται το σύστημα με οθόνη αφής, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης ενός ποδηλάτου.
 • Ως «Χρήστης» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ.
 • Ως «Εγγραφή Χρήστη» νοείται η διαδικασία εγγραφής κάθε φυσικού προσώπου στο σύστημα με ταυτοποίηση μέσω κωδικών taxisnet ή υποβολής εγγράφων ταυτοπροσωπίας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα περιλαμβάνει 38 ηλεκτρικά ποδήλατα και 40 θέσεις ποδηλατών.

Οι σταθμοί ποδηλάτων βρίσκονται στις παρακάτω θέσεις εντός του αστικού ιστού της πόλης του:

 1. Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αγία Βαρβάρα (Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη)
 2. Παπαδιαμάντη και Υψηλάντη (Προφήτης Ηλίας)
 3. Ραιδεστού & Διομήδη Κομνηνού (Σχολεία)
 4. Πλατεία Βάρναλη (Ηρακλείου και Αγίου Γεωργίου)
 5. Πλατεία Ελένης Φωκά (Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής)
 6. Πλατεία Ελευθερίας (επί της οδού Π.Π. Γερμανού)

Από τους σταθμούς δίνεται η πρόσβαση σε ποδήλατα του ΣΚΠ .

ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κάθε πολίτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ΣΚΠ, θα πρέπει να κατεβάσει την ειδική εφαρμογή της Bike ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ και να προχωρήσει σε εγγραφή, δίνοντας στο σύστημα τα βασικά στοιχεία του. Δεν θα υπάρχει κράτηση χρημάτων για οτιδήποτε, αφού οι λειτουργίες του συστήματος, παρέχονται στους πολίτες δωρεάν.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιεί το σύστημα.

Υπάρχουν δύο τρόποι:

 1. Με τη χρήση της εφαρμογής (app) Bike ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ στο κινητό του χρήστη, η οποία προσφέρεται δωρεάν από το Play Store ή από το Apple Store. Όταν ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει ένα ποδήλατο, απλά σαρώνει (scan) τον κωδικό QR που βρίσκεται στο ποδήλατο. Η θέση κλειδώματος ξεκλειδώνει το ποδήλατο και αρχίζει η χρήση. Η χρήση της εφαρμογής είναι αυστηρά προσωπική.

Σημειώνεται δε, ότι η αυθεντικοποίηση του χρήστη πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

 1. Με ταυτοποίηση μέσω κωδικών taxisnet.
 2. Με ταυτοποίηση μέσω τραπεζικής κάρτας. Με τη χρήση της κάρτας γίνεται δέσμευση ποσού ύψους 50 ευρώ, ανά ενοικίαση. Το ως άνω ποσό, αποδεσμεύεται αυτόματα με την επιστροφή του ποδηλάτου.
 3. Με τη χρήση κάρτας RFID στο τερματικό μίσθωσης, την οποία προμηθεύονται από εξουσιοδοτημένο σημείο του Δήμου (Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας), αφού έχουν ολοκλήρωση την εγγραφή τους στο σύστημα (Σημ. «Π»: δεν θα χρειάζεται η καταβολή των 50 €). Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική.

Οι χρήστες μετά το πέρας των τριών (3) ωρών που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο, θα πρέπει να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε βάση ποδηλάτου και να το ασφαλίσουν σε μια κενή θέση. Έτσι σταματάει η χρέωση του ποδηλάτου σε αυτούς. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να ασφαλίσουν το ποδήλατο σε μια θέση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο υποστήριξης και να παραδώσουν το ποδήλατο με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί.

Η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, γνώστες της χρήσης ποδηλάτων και τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε αντίθετη προς τη χρήση τους ιατρική οδηγία (σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη).

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ο ηλεκτρονικός λογαριασμός και η κάρτα RFID είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται. Ο κάτοχός τους είναι νομικά υπεύθυνος και δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και σε αυτόν αποδίδεται κάθε ευθύνη για κάθε καταστροφή ή τραυματισμό που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του ποδηλάτου.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέγιστος χρόνος χρήσης κάθε ποδηλάτου ορίζονται οι τρείς (3) ώρες. Σε περίπτωση διαφωνίας για τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου από τον χρήστη, τα μόνα αξιόπιστα δεδομένα  θεωρούνται τα δεδομένα που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, ολόκληρη την εβδομάδα με ωράριο λειτουργίας, όπως αυτό θα καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανωτέρας βίας, ή απόφασης των αρμόδιων αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου χρόνου απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων.

 ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

7.1  Υποχρεώσεις του Δήμου

Ο Δήμος δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών Bike ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ σύμφωνα με τους προβλεπόμενους, στο παρόν, όρους.

Ο Δήμος  δεσμεύεται να καταβάλει τις καλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη :

 • σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον πελάτη,
 • σε περίπτωση κακής, πλημμελούς ή παραβατικής συμπεριφοράς του χρήστη του ποδηλάτου,
 • σε περίπτωση μη τήρησης, από τον χρήστη, των υποχρεώσεών του όπως αναγράφονται στο παρόν,
 • σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
 • για ατυχήματα (τροχαία ή άλλα) που ενδέχεται να συμβούν στους χρήστες κατά τη διάρκεια της χρήσης,
 • σε περίπτωση βλαβών, κορεσμών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημόσιας τηλεφωνίας, GSM, GPRS, SMS ή κάθε νέας γενιάς δικτύων που αναπτύσσονται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας,
 • σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

7.2 Υποχρεώσεις του χρήστη

Μέγιστος χρόνος χρήσης κάθε ποδηλάτου ορίζονται οι τρείς (3) ώρες. Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο στον προκαθορισμένο χρόνο. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου, εντός 24ώρου ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ως αποζημίωση στον πελάτη το ποσό των 2000 € για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή του συνόλου του υλικού, το ποσό των ζημιών που προκλήθηκε αξιολογείται από τον Δήμο, χρεώνεται και τιμολογείται συμπληρωματικά στον πελάτη βάσει των όρων και των μεθόδων του άρθρου 9.

 • Ο χρήστης-οδηγός δεσμεύεται στη χρήση του ποδηλάτου με αυξημένη προσοχή. Δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται για έλεγχο του ποδηλάτου πριν την έναρξη χρήσης του. Πιο συγκεκριμένα οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του πλαισίου και των ελαστικών, τα φρένα, το φωτισμό και γενικότερα κάθε μέσο απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του ποδηλάτου οφείλει εντός διαστήματος δέκα (10) λεπτών να το επιστρέψει στο σύστημα. Στη συνέχεια μπορεί να ειδοποιήσει την υπηρεσία υποστήριξης.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται επίσης για τη χρήση του ποδηλάτου αποκλειστικά εντός της περιοχής της πόλης του.
 • Ο χρήστης αναλαμβάνει τη φύλαξη του ποδηλάτου, υποχρεούται να το προστατεύει προς αποφυγή κλοπών κατά τη διάρκεια της χρήσης του και δεσμεύεται κατά την επιστροφή του ποδηλάτου στο σταθμό να χρησιμοποιεί το αντικλεπτικό σύστημα του ποδηλάτου (ασφάλιση ποδηλάτου σε μια κενή θέση).
 • Ο χρήστης δεσμεύεται για την ορθή χρήση του ποδηλάτου και την προστασία του.
 • Ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες προκληθούν στο ποδήλατο ή σε άλλους κατά τη διάρκεια της χρήσης του.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο σε κάθε στιγμή εφόσον παρατηρηθεί κατάχρηση των όρων χρήσης του συστήματος, σε πρώτη ζήτηση του Δήμου που πραγματοποιείται μέσω οποιοδήποτε τρόπου επικοινωνίας μαζί του (τηλεφώνου, e-mail, μέσω ταχυδρομείου/courier κ.λπ.)
 • O χρήστης δεσμεύεται για την αναφορά κάθε απώλειας, κλοπής ή άλλου προβλήματος ή περιστατικού σχετικού με το ποδήλατο στον Δήμο. Η επισήμανση θα πρέπει να γίνεται άμεσα, στον τηλεφωνικό αριθμό που θα αναγράφεται στη σελίδα του Δήμου, στην βάση των ποδηλάτων κτλ. Ωστόσο μέχρι και την παράδοση του ποδηλάτου από τον Δήμο, το ποδήλατο μένει υπό την ευθύνη του χρήστη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.
 • Ο χρήστης-οδηγός ευθύνεται έναντι του Δήμου για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει σε βάρος τρίτων και υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου για οποιοδήποτε ποσό ο τελευταίος καταβάλει σε οποιοδήποτε τρίτο από την κυκλοφορία του ποδηλάτου είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως. Ο Δήμος  στην περίπτωση αυτή έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του υπόχρεου χρήστη ποδηλάτου.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Απαγορεύεται στο χρήστη ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση της κάρτας RFID ή του ηλεκτρονικού λογαριασμού του σε άλλο πρόσωπο εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες κανόνες χρήσης.
 • Η κάρτα RFID που καταστρέφεται ή χάνεται με ευθύνη του χρήστη δεν αντικαθίσταται, όμως ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
 • Ο χρήστης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση εκτός προκαθορισμένης περιοχής, κάθε χρήση αντίθετη με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το ποδήλατο, τη μεταφορά κάθε φορτίου άνω των δεκαπέντε (15) κιλών (συμπεριλαμβανομένου του χώρου του καλαθιού), κάθε μεταφορά επιβάτη με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση ποδηλάτου.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 • Ο χρήστης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που προκάλεσε το ποδήλατο ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον χρήστη.
 • Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου μεγαλύτερη των τριών (3) ωρών (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθμό) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.
 • Στην περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο χρήστης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 7.2, να επισημάνει την εξαφάνιση του ποδηλάτου που παραμένει υπό την πλήρη του ευθύνη.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτου, ο χρήστης – οδηγός έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 7.2, να επισημάνει τα γεγονότα εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών και στον προαναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Παρ’ όλα αυτά το ποδήλατο παραμένει υπό την ευθύνη του χρήστη μέχρι το κλείδωμά του σε ένα σημείο παράδοσης, ή μέχρι την παράδοσή του στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.
 • Με την ανάληψη ευθύνης ποδηλάτου από έναν χρήστη, ο τελευταίος δεσμεύεται να ελέγξει, εκ των προτέρων την αποτελεσματική λειτουργία του ποδηλάτου, κυρίως με επαλήθευση των κύριων λειτουργικών στοιχείων του, τα οποία μη περιοριστικά είναι: η καλή τοποθέτηση της σέλας και των πεντάλ, η καλή κατάσταση του πλαισίου και των ελαστικών, η καλή λειτουργία του κουδουνιού, η καλή λειτουργία των φρένων και των φωτιστικών.
 • Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων του από τον σταθμό, ο χρήστης έχει δέκα (10) λεπτά από την στιγμή που παραλαμβάνει το ποδήλατο για να επιβεβαιώσει τη γενική καλή κατάσταση του ποδηλάτου. Μετά από αυτό το χρόνο θεωρείται υπεύθυνος για τις παρατηρούμενες βλάβες ή καταστροφές.
 • Συστήνεται στον χρήστη-οδηγό να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισμα σε περίπτωση βροχής, να πραγματοποιήσει τη ρύθμιση της σέλας προκειμένου να προσαρμόσει το ύψος της στη μορφολογία του σώματος του. Να φορά εγκεκριμένο κράνος και ειδικά ενδύματα και γενικά να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την εντατική χρήση ποδηλάτου. Επιπλέον δηλώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που καταχωρεί στο σύστημα είναι ακριβείς, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και έχει τις φυσικές προϋποθέσεις που αφορούν στη χρησιμοποίηση ενός ποδηλάτου, και ιδιαίτερα ότι ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις των άρθρων 7.2 και 9 ως ανωτέρω.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο για όλες τις αλλαγές των προσωπικών στοιχείων του όπως διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.
 • Ο χρήστης δεν μπορεί να στραφεί κατά του Δήμου για κάθε περίπτωση που χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον δεν ικανοποιεί τους παρόντες όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΟΙΝΕΣ

Η επιβολή αποζημίωσης του ποσού των 2.000€ για τα ηλεκτρικά ποδήλατα σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου, εντός 24ώρου. Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης σε περίπτωση φθορών θα γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής του Δήμου όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρήσης και λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων από τον Δήμο, διέπεται από τον Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων») καθώς και το Ν.4624/2019: «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019), όπως ισχύει.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών παρέχεται μέσω της Ενημέρωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ

Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει καταγγελία εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Οι παρόντες όροι υπόκεινται στη Ελληνική νομοθεσία. Κάθε σχετική διαφωνία στην εκτέλεση, τη λειτουργία και την ερμηνεία των όρων θα επιλύεται δικαστικά στα αρμόδια δικαστήρια.

Κάθε καταγγελία θα αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, ΤΚ 12351, με την ένδειξη: «Καταγγελία για το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Αγίας Βαρβάρας». Τηλ Γραμματείας: 2132019300 Email: info@agiavarvara.gr

ΑΡΘΡΟ 14 – ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Συγκροτείται τριμελής επιτροπή, με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα αποτελείται από ένα – μία (1) δημοτικό σύμβουλο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και 2 υπαλλήλους των Δνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου και στην οποία ορίζεται υπάλληλος υπεύθυνος για την γραμματειακή υποστήριξή της. Πρόεδρος της επιτροπής είναι το αιρετό μέλος της.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι παρακάτω:

 • Εξετάζει ενστάσεις σχετικά με τη βεβαίωση προστίμων.
 • Εκδίδει τα πρόστιμα των παραβάσεων των χρηστών και τα διαβιβάζει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου  για βεβαίωση και είσπραξη.
 • Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο σύστημα χρήστες ή άλλοι πολίτες, ηθελημένα ή όχι, και επιβάλλει τα πρόστιμα για την αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεμμένα, τότε επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ θα πραγματοποιηθεί στο όνομα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μέσω αναδόχου διαχειριστή, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων και των αναλώσιμων, την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών, την τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, την ασφάλιση του συστήματος και την εν γένει λειτουργία του ΣΚΠ.

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας θα ορίσει αρμόδια τριμελή Επιτροπή που θα έχει την εποπτεία του συστήματος και θα:

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποιήσεις των όρων χρήσης και λειτουργίας του συστήματος.
 • Διακόπτει και επαναλειτουργεί το σύστημα σε περίπτωση που εντοπιστούν βλάβες για την άμεση αποκατάσταση των οποίων απαιτείται η διακοπή του συστήματος.
 • Διαπιστώνει βλάβες που έχουν υποστεί τα ποδήλατα και δίνει εντολή στο διαχειριστή του συστήματος για την αποκατάστασή τους είτε το κόστος τους καλύπτεται από το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και εταιρείας, είτε βαρύνει το Δήμο.
 • Εγκρίνει τις διαφημίσεις και ορίζει το χώρο που παρέχεται στον εκάστοτε χορηγό του συστήματος ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά τη διαχείριση και υποστήριξη του αυτοματοποιημένου συστήματος ποδηλάτων.
 • Εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα δημοτών σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος (επεκτάσεις δικτύου, βλάβες κλπ).
 • Σε περίπτωση κλοπής ποδηλάτου ή βανδαλισμού στους σταθμούς ή τα ποδήλατα, μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες (Τμήμα Ασφαλείας, Τροχαία κλπ), συγκεντρώνει στοιχεία για τα περιστατικά ή τους πιθανούς δράστες και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες με κάθε νόμιμο τρόπο για την διαλεύκανση των υποθέσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ποιος είναι ο δράστης της κλοπής ή του βανδαλισμού στους σταθμούς διαβιβάζει τα στοιχεία του στην επιτροπή του άρθρου 15 για να του επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος

ΑΡΘΡΟ 16 – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τον Δήμο βαρύνει η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ηλεκτροδότηση των σταθμών μίσθωσης γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Δήμου.

 ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αρμοδιότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Τα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται σ’ αυτόν τον Κανονισμό μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Οι χρήστες της υπηρεσίας θα ενημερώνονται για όλες τις τροποποιήσεις των παρόντων όρων στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού και επιβάλλονται ως ανωτέρω βεβαιώνονται σύμφωνα με το νόμο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης

Ο Δήμος  (εφεξής ως «Δήμος» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας), με έδρα Αριστομένους 8 Αγία Βαρβάρα μέσω της παρούσας Ενημέρωσης έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες για τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους κατά τη χρήση του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων που παρέχεται από το Δήμο.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενημέρωσης, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Δήμος ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, εν προκειμένω οι χρήστες του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων.

«Συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Δεδομένα που συλλέγει ο Δήμος στο πλαίσιο χρήσης και λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων

 

Δεδομένα χρήστη, σκοποί επεξεργασίας και νόμιμη βάση

Ο Δήμος για τη χρήση και λειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων προβαίνει σε συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία προμηθεύεται από πολλαπλές πηγές μέσω είτε της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Συγκεκριμένα:

Προσωπικό Δεδομένο Πηγή Σκοπός Νομική Βάση
Όνομα  

Το ίδιο το υποκείμενο

 

Λειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και προστασία του συστήματος από κλοπές, φθορές κ.ο.κ.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης & απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε’ ΓΚΠΔ & άρθρο 5

ν.4624/2019

Επώνυμο
Email Απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που

εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1

περ. ε’ ΓΚΠΔ & άρθρο 5

ν.4624/2019

Κινητό/Σταθερό
Διεύθυνση κατοικίας
ΤΚ
Πατρώνυμο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Taxisnet) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης & απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε’ ΓΚΠΔ & άρθρο 5

ν.4624/2019

             ΑΦΜ
Μεταδεδομένα τοποθεσίας, κίνησης και στάθμευσης Από το ποδήλατο Προστασία των ποδηλάτων από κλοπές, φθορές κ.ο.κ. Απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που

εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1

περ. ε’ ΓΚΠΔ & άρθρο 5

ν.4624/2019

Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ανηλίκων

Η υπηρεσία δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Ως εκ τούτου, ο Δήμος δεν αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Δήμο, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους. Σε περίπτωση που ο Δήμος αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, δεσμεύεται να τα διαγράψει αμέσως και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Αποδέκτες

Πρόσβαση στα λόγω προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχει η εταιρεία «AMCO A.Β.Ε.Ε», στην οποία έχει ανατεθεί από το Δήμο η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της στο πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος για χρονική διάρκεια τριών ετών από την παραλαβή του έργου από τον Δήμο , η οποία δεσμεύεται συμβατικά απέναντι στον Δήμο με ρήτρα εμπιστευτικότητας καθώς και υπέχει όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία για σεβασμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Ο Δήμος εάν αναθέσει τη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος μετά την παρεύλευση των τριών ετών σε νέο ανάδοχο και δεσμεύται κι αυτός από ρήτρα εμπιστευτικότητας.

Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να διαβιβαστούν σε υπαλλήλους του Δήμου στο πλαίσιο της εργασίας τους, σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. (πχ Αστυνομικά τμήματα, Εισαγγελικές Δικαστικές, Φορολογικές, Τελωνειακές αρχές, την ΑΠΔΠΧ κλπ.) για σκοπό για λόγους συμμόρφωσης του Δήμου με τις νόμιμες υποχρεώσεις του.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Τα δεδομένα των χρηστών κατά κανόνα δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός ΕΕ. Σε περίπτωση, όμως, διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο Δήμος προηγουμένως ελέγχει εάν:

α) Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση (άρθρο 45 ΓΚΠΔ) και

β) Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών (άρθρο 46 ΓΚΠΔ),

γ) Γίνεται βάσει μιας εκ των εξαιρέσεων (π.χ. η ρητή συγκατάθεση του χρήστη και ενημέρωση του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων   του υποκειμένου των δεδομένων κλπ.) που προβλέπονται στο άρθρο 49, για περιστασιακές και μη επαναλαμβανόμενες επεξεργασίες.

Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και ο Δήμος δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που τυγχάνουν επεξεργασίας διατηρούνται όσο ο λογαριασμός του χρήστη είναι ενεργός. Αυτό σημαίνει ότι για την εκτέλεση σύμβασης, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή προβλέπεται συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους διαφορετικής έντασης και έκτασης κινδύνους επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και για τις ελευθερίες των υποκειμένων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ο Δήμος λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, ο Δήμος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall) κλπ, συμμορφούμενος με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που λάβει χώρα κάποιο περιστατικό παραβίασης, ο Δήμος εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης της Ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Εάν αντιληφθείτε ή υποψιαστείτε πως ενδέχεται/έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση τη Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Τα δικαιώματα των χρηστών αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα

Ο Δήμος μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των χρηστών ως υποκειμένων των δεδομένων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Ειδικότερα, κάθε χρήστης μπορεί:

α) Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρεί ο Δήμος. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ζητήσει να λάβει αντίγραφο του αρχείο που τηρεί ο Δήμος με τα προσωπικά του δεδομένα ων και να ελέγξει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

β) Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση ανακριβούς; ή ελλιπούς καταχώρησής τους από τον Δήμο.

γ) Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς που συνέχθησαν και εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.

δ) Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

ε) Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων είτε στον ίδιο είτε σε τρίτους.

στ) Να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή που έδωσε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή, να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Επιπροσθέτως, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον Δήμο για τις περιπτώσεις τις οποίες δεν είναι δυνατή η διαγραφή των δεδομένων.

Σε περίπτωση άσκησης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Δήμος θα ανταποκριθεί άμεσα -σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του χρήστη- ενημερώνοντας τον χρήστη γραπτώς για την πρόοδο επεξεργασίας του.

Για οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με τη παρούσα Ενημέρωση ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Στοιχεία Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Δήμο, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.