Επιχορήγηση στο δήμο από το υπ. Εσωτερικών, για εκτέλεση έργων  και επενδυτικές δραστηριότητες

Επιχορήγηση στο δήμο από το υπ. Εσωτερικών

για εκτέλεση έργων  και επενδυτικές δραστηριότητες