Πρόστιμο 7.000 € στον κ. Νίκο Πιερακέα, από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

.

Πρόστιμο ύψους 7.000 € επέβαλε  με απόφαση της, η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον υπ. δήμαρχο κ. Νίκο Πιερακέα, μετά από καταγγελία του δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου, για το χώρο που είχε νοικιάσει ο πρώτος και χρησιμοποιούσε για προεκλογικούς λόγους στη γωνία Ελ. Βενιζέλου και Αφροδίτης.

Παρακάτω δημοσιεύουμε το σκεπτικό και την απόφαση της Επιτροπής: