Καθαρίστηκε η οδός Βαλαωρίτου πέριξ του πεζόδρομου της οδού Προβελεγγίου

.

Γράφαμε προχθές πως υπάρχουν πολλά παράπονα από τους κατοίκους της οδού Βαλαωρίτου για την καθαριότητα σε αυτήν και τα πεζοδρόμια της.

Όλων των ειδών τα απορρίμματα στο δρόμο αυτόν και ιδιαίτερα πέριξ του πεζόδρομου της οδού Προβελεγγίου.

Πάντως μετά το δημοσίευμά μας, η υπηρεσία καθαριότητας φρόντισε να τον καθαρίσει…