Συνεχίζεται η τοποθέτηση οπτικών ινών σε δρόμους της πόλης μας

Συνεχίζεται η τοποθέτηση οπτικών ινών σε δρόμους της πόλης μας, με τις όποιες κυκλοφοριακές ανωμαλίες προξενούν τα συνεργεία που δουλεύουν πάντως εντατικά.

Εχθές δούλευαν στην Ελ. Βενιζέλου και χωρίς πολλά προβλήματα προχώρησαν αρκετές δεκάδες μέτρα.

Όταν ολοκληρωθεί πάντως το έργο η πόλη μας θα αναβαθμιστεί επικοινωνιακά.