ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ, υπ. Περιφερειακός σύμβουλος ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ – ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ