Ποτάμι τα νερά από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, εχθές το πρωί στην οδό Σίφνου

Μεγάλες ποσότητες νερού έτρεχαν εχθές το πρωί από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην οδό Σίφνου, κάτω από την οδό Μαρίνου Αντύπα και κατηφόριζαν προς το τέλος της πρώτης.

Όσα νερά δεν απορροφούσαν οι συλλεκτήρες του δικτύου ομβρίων υδάτων κατηφόριζαν με ορμή προς την Απ. Παύλου.

Ο δρόμος ήταν αδιάβατος για πεζούς, ενώ τα τροχοφόρα σήκωναν πίδακες νερού.

Σημειώνουμε πως στην περιοχή εκείνη πραγματοποιούνται έργα αντικατάστασης του παλαιού δικτύου με νέες σωληνώσεις, αφού οι ζημιές στο δίκτυο στην περιοχή εκείνη είναι συχνές.