Συνεχίστηκαν οι ελαιοχρωματισμοί στα σχολεία της πόλης μας, που δεν ολοκληρώθηκαν την περίοδο των διακοπών

Συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε οι εργασίες στα σχολεία της πόλης μας, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν την περίοδο των διακοπών.

Αυτές επικεντρώνονται κυρίως σε ελαιοχρωματισμούς, τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους των σχολείων.

Οι εργασίες που υπολείπονται πάντως είναι αρκετές και θα χρειαστούν κι άλλα Σαββατοκύριακα να συνεχιστούν, εκτός φυσικά των εξωτερικών χώρων που έχουν τοποθετηθεί και οι σκαλωσιές.