Μαθήματα Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών στο 5ο Δημοτικό σχολείο Αγίας Βαρβάρας

Ξεκινάνε στο σχολείο μας, τα μαθήματα Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών , τα οποία προσφέρονται Δωρεάν από τον Δήμο μας.

Κάθε Πέμπτη θα γίνονται τα μαθήματα ως εξής:

16.15-17.00 Νήπια,

17.10-17.55 Α΄ Τάξη Δημοτικού,

18.00-18.45 Β΄-Γ΄-Δ΄ Τάξεις Δημοτικού και

18.50-19.35 Ε΄- Στ΄ Τάξεις Δημοτικού.

Σε περίπτωση που δεν σας εξυπηρετεί η μέρα ή οι ώρες, μπορούμε να σας προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις.

Υπεύθυνος Χοροδιδάσκαλος Περιστέρης Παναγιώτης 6972817455.

Σ.Γ.Κ του 5ου Δημοτικού σχολείου Αγίας Βαρβάρας