Με ποια κριτήρια θα γίνουν έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Tο σχέδιο της νέας ανεξάρτητης αρχής με βάση το risk analysis. Πού διαπιστώθηκαν οι περισσότερες παραβάσεις, τι αφορούν. Ο ρόλος της ψηφιακής κάρτας εργασίας και η εντατικοποίηση των ελέγχων.

Το 2022 ελέγχθηκαν σχεδόν 60.000 επιχειρήσεις για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και διαπιστώθηκαν σχεδόν 12.000 παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα που ανέρχονται σε 32 εκατ. ευρώ. Για το 2023, η διοίκηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας που στην πράξη υποκατέστησε το ΣΕΠΕ, θέτει ως στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων σε κλάδους που διαπιστώνεται ότι κατά κανόνα είναι παραβατικοί, όπως λιανικό εμπόριο, εστίαση, οικοδομή κ.λπ., αλλά και σε κλάδους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως τράπεζες και μεγάλα σούπερ μάρκετ, και σε αυτούς που αναμένεται να επεκταθεί το μέτρο, αρχής γενομένης με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες security. Να σημειωθεί ότι το 2022 οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων στους κλάδους των delivery-courier, στα σχολικά λεωφορεία και στην οικοδομή.

Το πλήθος των ελέγχων κατά το 11μηνο του 2022 ξεπέρασε το αντίστοιχο μέγεθος των ετήσιων ελέγχων για όλα τα χρόνια από το 2015 και μετά, ενώ βάσει του σχεδιασμού, όπως παρουσιάστηκε χθες από τον Διοικητή της Αρχής Γιώργο Τζιλιβάκη στον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, το 2023 θα διενεργηθούν περισσότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας.

Η οργανωτική μετάβαση του πρώην ΣΕΠΕ στο νέο καθεστώς λειτουργίας ως Επιθεώρηση Εργασίας ολοκληρώθηκε και τυπικά την 1η Φεβρουαρίου 2023 και με αφορμή αυτό το γεγονός, ο κ. Χατζηδάκης επισκέφθηκε χθες τα γραφεία της ανεξάρτητης πλέον Αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη συνάντηση, το 11μηνο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022 έγιναν 59.476 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 11.871 κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 32,2 εκατ. ευρώ. Το 2022 οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων στους κλάδους των delivery-courier, στα σχολικά λεωφορεία και στην οικοδομή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης και στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους των σούπερ μάρκετ και των τραπεζών, στους οποίους ξεκίνησε να εφαρμόζεται το μέτρο από τον περασμένο Ιούλιο. Όπως επισημάνθηκε μάλιστα, οι έλεγχοι για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα επεκταθούν στους λοιπούς κλάδους στους οποίους επεκτείνεται η εφαρμογή της, αρχής γενομένης από τις επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας.

Όσο για το 2023, έμφαση, με εφαρμογή της μεθόδου του risk analysis και με βάση τους ελέγχους που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, θα δοθεί σε κλάδους στους οποίους εντοπίζεται ιστορικά μεγαλύτερη παραβατικότητα, σε επιχειρήσεις με περισσότερους εργαζόμενους και ιδίως εκείνες που όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», δεν έχουν ελεγχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βάσει των πλέον διαθέσιμων στοιχείων, οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, του επισιτισμού, της βιομηχανίας τροφίμων και των ξενοδοχείων βρίσκονται μέσα σε αυτούς που διαπιστώνονται οι περισσότερες παραβάσεις όσον αφορά την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, των εργασιακών σχέσεων αλλά και των όρων υγιεινής και ασφάλειας, κυρίως σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε και κατά την οποία διαπιστώνεται σημαντικά υψηλός αριθμός εργατικών ατυχημάτων αλλά και θανάτων εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων διενήργησε 32.898 ελέγχους και διαπίστωσε 8.826 παραβάσεις, με αιχμή (4.841 παραβάσεις ή 54,8%) αυτές που αφορούν τη μη τήρηση της υποχρέωσης του εργοδότη να συντάσσει ή και να αναρτά σε εμφανές σημείο στην επιχείρηση τους πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο το εάν όσοι βρίσκονται εντός της επιχείρησης είναι δηλωμένοι και οφείλουν να απασχολούνται κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Ακολουθούν παραβάσεις όπως η αδήλωτη εργασία (10,2%), η μη τήρηση υποχρεώσεων, διατυπώσεων και λοιπών διαδικασιών (8,7%), η άρνηση εισόδου και πρόσβασης των ελεγκτών (7,9%) και η μη καταβολή δεδουλευμένων (5,8%).

πηγή: Ρούλα Σαλούρουsalourou@euro2day.gr