Λείπουν προειδοποιητικές πινακίδες ΚΟΚ από την οδό Σίφνου

Οδηγώντας στην οδό Σίφνου προς την οδό Χανίων, στην δεξιά πλευρά υπάρχουν μονόδρομοι με κατεύθυνση προς τον κεντρικό δρόμο, αλλά δεν υπάρχει σήμανση ΚΟΚ που να ενημερώνει τους οδηγούς για αυτούς.

Αποτέλεσμα όσοι οδηγοί δεν γνωρίζουν την περιοχή, να στρίβουν δεξιά και να βρίσκονται φάτσα – κάρτα με οχήματα ή δίκυκλα που κατευθύνονται στην οδό Σίφνου.

Εκτός της έλλειψης σήμανσης επί της οδού Σίφνου, οι απαγορευτικές πινακίδες που υπάρχουν επί της Ερεχθείου π.χ., είναι κρυμμένες πίσω από τα φυλλώματα δένδρων.

Η ασφάλεια οδηγών και πεζών απαιτεί άμεση παρέμβαση του δήμου και τοποθέτηση πινακίδων στα σημεία που λείπουν…

Στην διασταύρωση δε με την οδό Σμύρνης υπάρχει πινακίδα, αλλά είναι κρυμμένη πίσω από τις φυλλωσιές…