Πεύκο σε τριγωνάκι έχει γύρει επικίνδυνα προς την οδό Διός…

Στο τρίγωνο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Διός, Αριστοφάνους και Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα πεύκο έχει γύρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό.

Η κλήση του είναι μεγάλη και πλέον δεν μπορεί να περάσει πεζός από το πεζοδρόμιο, αλλά ούτε να κάτσει με άνεση σε παγκάκι που υπάρχει σε αυτό.

Η κατάσταση αυτή είναι παλαιά όπως και τα προβλήματα που προκαλεί και έχουμε γράψει στο παρελθόν ξανά.

Η υπηρεσία κήπων και πρασίνου, μάλλον πρέπει να κάνει κάτι…