Εν μέρει ανταποκρίθηκε ο δήμος σε επισήμανσή μας για τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ

Την περασμένη εβδομάδα αναφερθήκαμε δύο φορές στην έλλειψη πινακίδας STOP, στη γωνία Κ. Παλαμά και Πυθαγόρα.

Έτυχε μάλιστα να συμβούν αντίστοιχες συγκρούσεις οχημάτων στην συγκεκριμένη διασταύρωση, αυτό το χρονικό διάστημα.

Ο δήμος ανταποκρίθηκε εν μέρει στην επισήμανσή μας και τοποθέτησε στον στύλο που προϋπήρχε, πινακίδα που ενημερώνει τους οδηγούς για απαγόρευση δεξιάς στροφής, από την Παλαμά προς την οδό Πυθαγόρα λόγω  μονοδρόμησης της δεύτερης.

Πινακίδα πάντως STOP δεν έβαλε παρ΄ ότι στον υψηλό στύλο υπάρχουν τέσσερεις τρύπες από τις παλαιότερες δύο ταμπέλλες που υπήρχαν (Stop και δεξιά στροφή).

Παραπλεύρως δημοσιεύουμε ανάλογη περίπτωση με τις δύο πινακίδες που πρέπει να τοποθετηθούν.

Αν υπάρχει στο δήμο έλλειψη από πινακίδες STOP, τον πληροφορούμε πως υπάρχουν σε πολλούς δρόμους που δεν χρειάζονται (π.χ. Αγίου Διονυσίου και Μακαρίου), από αλλαγή μονοδρόμησης αυτών και που  έχουν ξεχαστεί να αφαιρεθούν…