Νέα ωράρια σε υπηρεσίες του δήμου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης μας και την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής πρόκειται να υπάρχουν τα παρακάτω ωράρια σε διάφορες υπηρεσίες του, με τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ.

Τα νέα ωράρια έχουν ως εξής: