Πράσινο Ταμείο: Εγκρίθηκαν 13 εκατομμύρια ευρώ σε 258 Δήμους

Την έγκριση για την ένταξη 258 προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» της Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», έδωσε το Πράσινο Ταμείο στους αντίστοιχους δήμους:

Το συνολικό ύψος του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2022 ανέρχεται στα 26.451.184,40 €.

Ο Δήμος μας δικαιούται από το πρόγραμμα αυτό 37.200,00 €, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: