Ο συμπολίτης μας κ. Σταύρος Μπαράκος, γενικός γραμματέας του σωματείου, στο δήμο Αθηναίων

Ο συμπολίτης μας κ. Σταύρος Μπαράκος, πρώην εργαζόμενος του δήμου μας μετά τις εκλογές εργαζομένων του δήμου Αθηναίων είναι γενικός γραμματέας του σωματείου τους και αντιπρόσωπος στο συνέδριο της ποε-οτα.