Ένα έργο υπολογισμένο να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες και έχουν περάσει 33 μήνες και ακόμα “κατασκευάζεται”

Τα επικριτικά σχόλια που έχουν ακουστεί και η καθυστέρηση που έχει συμβεί στην ολοκλήρωση του έργου στα οικόπεδα της Π. Π. Γερμανού, απέναντι από την πλατεία που λειτουργεί το αναψυκτήριο “Ο ΛΙΘΟΣ”, είναι πολλά.

Οι “ατυχείς” δε, πιθανοί χειρισμοί που ίσως έγιναν, ας γίνουν παράδειγμα προς αποφυγή στο μέλλον, για έργα που τυχόν ξεκινήσουν στην πόλη μας.

Εννέα παρατάσεις είναι πολλές για ένα έργο τέτοιου μεγέθους, μεσαίου θα το χαρακτηρίζαμε και σαφώς έχει τρωθεί η εικόνα της διοίκησης του δήμου.

Ένα έργο υπολογισμένο να ολοκληρωθεί σε έξη μήνες από την έναρξη των εργασιών και έχουν περάσει 33 μήνες και ακόμα “κατασκευάζεται”.

Όποιες και να ήταν οι διαφορές που προέκυψαν, οικονομικές ή κατασκευαστικές από την αρχική μελέτη, δεν είναι αρκετές για να δικαιολογήσουν αυτές τις πολύμηνες καθυστερήσεις, και όλο αυτό το διάστημα έπρεπε να είχαν επιλυθεί.

Δεν γνωρίζουμε εάν υπήρξε άλλη διαφορά εκτός εκείνης που αφορούσε τα επιπλέον χρήματα για τα μπάζα και την απομάκρυνσή τους, που έπρεπε να δοθούν στην κατασκευαστική εταιρεία και τα οποία τις αναγνωρίστηκαν, αλλά άποψή μας είναι πως το έργο καθυστερεί και κάποτε πρέπει να τελειώσει…

Πάντως σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρησή μας, οι τελευταίες εκτιμήσεις που υπάρχουν αναφέρουν πως το έργο θα παραδοθεί έως τα τέλη Απριλίου, μέσα Μαΐου το αργότερο, καλώς εχόντων των πραγμάτων…