Το Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο, παρέχει πλήρη στήριξη και συνδικαλιστική κάλυψη σε όλους τους Εργαζόμενους του δήμου, προκειμένου να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα Στάση Εργασίας της ΑΔΕΔΥ, αύριο Τρίτη 1η Φεβρουαρίου

Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Βαρβάρας, παρέχει πλήρη στήριξη και συνδικαλιστική κάλυψη σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα Στάση Εργασίας της ΑΔΕΔΥ, αύριο Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 από ώρα 12:00μ μέχρι λήξης ωραρίου, για όλο το Δημόσιο, ως Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Υγεία.