Προοδευτική online

Δύο κάδοι μπλε για την ανακύκλωση, αλλά κανένας για τα κοινά οικιακά απορρίμματα

Στην Π. Π. Γερμανού στην πλατεία του Προφήτη Ηλία υπάρχουν δύο κάδοι μπλε για την ανακύκλωση, αλλά κανένας για τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Υπάρχουν ακόμα άτομα που αναρωτιούνται γιατί οι συμπολίτες μας πετάνε τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματά τους στους μπλε κάδους;;;

Did you like this? Share it:
Exit mobile version