Μαύρα σκοτάδια στη Ρήγα Φεραίου…

Μαύρα σκοτάδια επικρατούν στην οδό Ρήγα Φεραίου από την Π. Π. Γερμανού έως την οδό Καραϊσκάκη.

Δεν ανάβει ούτε μία λάμπα το δημοτικού φωτισμού και το πρόβλημα είναι μεγάλο.

Τόσο για θέμα ορατότητας όσο και για θέμα ασφάλειας των πεζών, τα φώτα πρέπει να ανάψουν σήμερα κι ΄  όλας…