Το «Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρομά» στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το «Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρομά» ενημέρωσε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργο Σταμάτη, για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας.

Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 200 αναφορές. Το «Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρομά» αποτελεί μια ουσιαστική γέφυρα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδέοντας τους αρμόδιους φορείς με την κοινότητα.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν σύσσωμοι οι οργανισμοί που απαρτίζουν την πρωτοβουλία. Την Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριώνεκπροσώπησε ο κ. Σπύρος Φρεμεντίτης, πρόεδρος του Οργανισμού, την Ellan Passe- Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά, η επιστημονική συνεργάτιδα του φορέα, κα. Ελισάβετ Βασιλάκη και την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών, ο πρόεδρός της κ. Κωνσταντίνος Παϊτέρης καθώς και η έφορος της Ένωσης κα. Ελένη Δεσιώτου