Οι όροι δημοπράτησης τεσσάρων περιπτέρων στην πόλη μας (ένα δεν υφίσταται)

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου συνεδρίασε και αποφάσισε τους όρους δημοπράτησης τεσσάρων περιπτέρων στην πόλη μας.

Σημειώνουμε πως μεταξύ των περιπτέρων που αποφασίστηκε η δημοπράτησή τους ΕΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, αφού έχει κατεδαφιστεί προ ετών. Πρόκειται για εκείνο στη συμβολή των οδών Ρόδου και Μεσογείων (κάτω φωτό).

Τι θα νοικιάσει όποιος πάρει μέρος στη δημοπράτηση; Ποιος θα το κατασκευάσει; Πότε θα γίνει αυτό; Ο ενοικιαστής πότε θα το δει; Πόσο θα κοστίσει; Ποιος θα το πληρώσει;

Ερωτήματα αναπάντητα μέχρι στιγμής.

Η απόφαση που αφορά τη δημοπράτηση  των περιπτέρων προβλέπει μεταξύ άλλων και τα εξής:

1. Τα προς εκμίσθωση δημοτικά περίπτερα βρίσκονται στις οδούς όπως περιγράφεται παρακάτω:

α) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 7

β) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 116

γ) στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Τερψιθέας

δ) στη συμβολή των οδών Ρόδου και Μεσογείων

2. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα της θέσεως :

α) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 7 ορίζεται το ποσό των 250,00€ για το τρέχον έτος.

β) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 116 ορίζεται το ποσό των 350,00€ για το τρέχον έτος.

γ) στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Τερψιθέας ορίζεται το ποσό των 300,00€ για το τρέχον έτος.

δ) στη συμβολή των οδών Ρόδου και Μεσογείων ορίζεται το ποσό των 200,00€ για το τρέχον έτος.

Πλειοδότης/μισθωτής ανακηρύσσεται όποιος διαγωνιζόμενος προσφέρει το υψηλότερο μίσθωμα.

Η αύξηση της πλειοδοτούσας προσφοράς θα κλιμακώνεται ανά 30,00€ (ανά περίπτερο).

3. Χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας ενώπιον της  Επιτροπής ορίζεται η 22η /11/2021, στις 12.00 το μεσημέρι. Η δημοπρασία εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν χωρίς διακοπή προσφορές, θα συνεχιστεί με απόφαση της Επιτροπής και πέραν της ώρας που καθορίζεται στη διακήρυξη, την ίδια ημέρα και θα καταχωρηθεί στα πρακτικά. Τα πρακτικά τηρούνται σε απλό χαρτί.

4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ όσων δηλώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και θα καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους στην αρμόδια Επιτροπή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι τις 19/11/2021.

 

Did you like this? Share it:
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!