Τη διατήρηση τεσσάρων κενών περιπτέρων στην πόλη μας και την κατάργηση άλλων δύο αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο

Τη διατήρηση τεσσάρων κενών περιπτέρων στην πόλη μας και την κατάργηση άλλων δύο αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την σχετική απόφαση του Σώματος:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την 11/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την ανάγκη λήψης της απόφασης καθώς και τη σχετική νομοθεσία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία με δεκαεπτά (17) θετικές ψήφους, τρείς (3) κατά (κ.κ. Γιάγκας, Μπαντούνα, Δεδεγκίκας,) και εγκρίνει:

1. Tη διατήρηση των θέσεων των παρακάτω κενωθέντων περιπτέρων:

 επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 7 (ΚΕΝΟ)

 επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 116 (ΚΕΝΟ)

 στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Τερψιθέας (ΚΕΝΟ)

 στη συμβολή των οδών Ρόδου και Μεσογείων (ΚΕΝΟ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΜΕΝΟ)

2. Την κατάργηση των θέσεων των παρακάτω περιπτέρων:

 στη συμβολή των οδών Σίφνου και Ερεχθείου (ΚΕΝΟ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΜΕΝΟ)

 στη συμβολή των οδών Ιερά Οδού και Ελ. Βενιζέλου (ΚΕΝΟ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΜΕΝΟ)

3. Την εκμίσθωση των διατηρούμενων κενών περιπτέρων με προκήρυξη δημοπρασίας τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Απόσπασμα από τα πρακτικά
Αγία Βαρβάρα, 21.9.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ

Σημ. “Π”: Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατα, πριν το θέμα συζητηθεί στα αρμόδια όργανα του δήμου, είχαμε με δημοσίευμά μας προτείνει για όσα περίπτερα δεν υπάρχει ενδιαφέρον μίσθωσης να δοθούν σε άνεργους ή άπορους συμπολίτες μας, για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους.

Ακόμα κι αν δεν προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση, θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει ένα συμβολικό ενοίκιο των δέκα ευρώ τον μήνα (για την περίπτωση απόρων, ΑμεΑ, ανέργων), προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το κώλυμα, σε περίπτωση δε που οι ενδιαφερόμενοι ήταν περισσότεροι από τα περίπτερα να υπήρχε κατάταξη με μόρια ή ο ακόμα απλούστερος τρόπος της δημόσιας κλήρωσης…

Did you like this? Share it:
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!