Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η σύναψη σύμβασης του δήμου, για έναν ΤΕ Επόπτη Υγείας-Υγειονολόγο

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η σύναψη σύμβασης του δήμου, για έναν ΤΕ Επόπτη Υγείας-Υγειονολόγο, για τις ανάγκες του: