Δικαίωση 16 εργαζομένων του δήμου μας, στην υπηρεσία καθαριότητας


Προσωρινή δικαίωση για 16 συμβασιούχους – εργαζόμενους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας οι οποίοι απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου με διάφορες ειδικότητες, εκ των οποίων οι τρεις ως ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, ένας ως ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων, δύο ως ΥΕ Σχολικές Καθαρίστριες και οι λοιποί ως ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Αγίας Βαρβάρας να τους απασχολεί στη θέση που είχαν πριν τη λήξη των συμβάσεών τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους στις 2 Νοεμβρίου 2021.

ΠΗΓΗ: Αντώνιος Ταμπάκος & Συνεργάτες – Δικηγορικό Γραφείο

Σημ. “Π”: το παραπάνω δικηγορικό γραφείο, έχει αναλάβει και άλλες υποθέσεις που αφορούν  θέματα εργαζομένων στο δήμο μας, με ανάλογο περιεχόμενο.

Did you like this? Share it:
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!