Δυτική Αττική, η περιοχή με τους λιγότερους εμβολιασμούς κατοίκων


Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ!

*Ο δείκτης είναι αποκαλυπτικός για τα κοινωνικά και υγειονομικά δεδομένα της περιοχής μας και την “αποτυχία της πολιτικής” (policy failure):

1. Η περιοχή έχει μια από τις πιο άγριες και ακραίες ελλείψεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας (πχ , Δήμος Φυλής χωρίς Κέντρο Υγείας).

2. Σημαντικές ειδικότητες λείπουν παντελώς από τους συμβεβλημένους μέσω ΕΟΠΠΥ. Οι οικογενειακοί ιατροί δεν έχουν εποπτεία του πληθυσμού αναφοράς τους, συνεχίζουν δε να λειτουργούν “στρεβλά” ιδιωτικο-οικονομικα με τις χρεώσεις 10+ που αποθαρρύνουν μεγαλο μέρος του εξαιρετικά αδύνατου οικονομικά τοπικού πληθυσμού για επαφη- επισκεψη- λήψη αναγκαίων πληροφοριών και προληπτικών εξετάσεων.

3. Οι “ευκαιριακές” υγειονομικές παρεμβάσεις σε περιοχές με ειδικές συνθήκες (καταυλισμοί) δεν παράγουν πραγματικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου είναι “πανηγυρικές” δράσεις.

4. Οι ιατροκοινωνικες δομές σε επίπεδο Δήμων είναι “μακριά” από την κοινοτική εργασία και φροντίδα…λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως “γραφειοκρατικές” δομές διεκπεραίωσης κάποιων προνοιακών διαδικασιών/ αιτημάτων.

5. Το χωρικο- κοινωνικό στίγμα της περιοχής λειτουργεί ως αντικίνητρο για την προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού στις υφιστάμενες (εξαιρετικά λίγες και υπολειτουργούσες) δομές και προγράμματα της περιοχής. Το ίδιο ισχύει και για τους σοβαρούς φορείς της υγειονομικής κοινωνίας των πολιτών.

Ζητείται ελπίς για τη Δυτική Αττική!

*Η προσαρμογή από Σεπτέμβριο…μάλλον θα είναι πιο δυσκολη στη Δυτική Αττική (π.χ., αυστηρότεροι υγειονομικοί περιορισμοί με καταστροφικές συνέπειες για την τοπική οικονομία)

**Πηγή γραφήματος: Καθημερινή της Κυριακής, 30.5.2021 –

Αναρτήθηκε από Dimitris Bourikos