Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

 Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο (ΠΟΚοινΣΕπ) και τυπικά με την απόφαση ΑΜ 489672, μετά την έγκριση του καταστατικού της από τους αρμόδιους κατά Νόμο φορείς, είναι έτοιμη να εκπροσωπήσει τα ιδρυτικά μέλη της που μέχρι αυτή την στιγμή ανέρχονται σε πάνω από 120 ΚοινΣΕπ που έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους με σχετικό πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και τις 460 και πλέον ΚοινΣΕπ που έχουν ιδρυθεί με την βοήθεια του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ που συμμετάσχει ενεργά στην Ένωση Αυτή.

Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Με ξεχωριστή γνώση στα θέματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η ΠΟΚοινΣΕπ προτίθεται να συνεργαστεί με όλους τους θεσμικούς φορείς, επιστημονικές ενώσεις, δημόσιο, δημοτικό και ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την δημιουργική ανάπτυξη του θεσμού και την κατοχύρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την βιωσιμότητα και δημιουργική πορεία του θεσμού και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Ηδη έχει ξεκινήσει μια καμπάνια ενημέρωσης όλων των Περιφερειών, Δήμων, Επιμελητηρίων και άλλων σχετικών φορέων Πανελλαδικά για την πρώτη και μοναδική αυτή κίνηση τέτοιου μεγέθους και θα ακολουθήσει και ανοικτή παρουσίαση στις επόμενες ημέρες μετά από πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην σελίδα της ένωσης

Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα επιβαρυμένες από την πανδημία που ταλανίζει την υγεία, την κοινωνία και βεβαίως την οικονομία, ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας μπορεί να αναδειχτεί σε ένα σημαντικό, δυναμικό εργαλείο επαναπροσέγγισης των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την Ελληνική οικονομία.

Βεβαίως για την ευόδωση κάθε θετικής προσδοκίας, απαιτείται ένα σταθερό, αντιγραφειοκρατικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης των ΚοινΣΕπ σε θεσμικές χρηματοδοτικές πηγές

Η ΠΟΚοινΣΕπ γνωρίζει, θέλει και μπορεί να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στην στήριξη και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και στην εμβάθυνση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου με την γνώση και την εμπειρία στον χώρο πάνω 8 χρόνια και ως ο μοναδικός Φορέας με Ευρωπαϊκή Διάκριση για την Συμβολή του στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Ήδη εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε σε πνεύμα ενότητας, συνεργασίας και των ανοιχτών οριζόντων, στην κατεύθυνση της διάχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Είμαστε δίπλα στα μέλη μας, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη και προσκαλούμε κάθε φορέα Κοινωνικής Οικονομίας που διέπεται από τις αρχές αυτές να έρθει σε επαφή μαζί μας και να συμβάλει με την συμμετοχή του σε αυτό το μοναδικό εγχείρημα με την δυναμική των 500 και πλέον ΚοινΣΕπ από όλη την Ελλάδα.

Σύντομα μετά και την ενεργοποίηση του ΑΦΜ του Φορέα θα ακολουθήσει και η σχετική καταχώριση στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Φίσκιλης ‘Αγγελος

Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Μενάνδρου 54 Αθήνα – Τηλ.: 6931025400 – 2114118666
contact@pokoinsep.org – https://pokoinsep.org