Ανακοινώθηκαν από το Δήμο μας οι πίνακες για τις δέκα θέσεις προσωπικού καθαριότητας των Σχολείων


Ανακοινώθηκαν από το Δήμο μας οι ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10248/20-8-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Οι πίνακες αφορούν εκείνες – ους που κατέθεσαν αίτηση για πρόσληψη στο Δήμο ως Σχολ. Καθαρίστριες – στές.

Αίτηση υπέβαλαν 84 άτομα για δέκα θέσεις.

Οι επτά εξ αυτών για πλήρες ωράριο και οι τρεις για λιγότερες ώρες ημερησίως.