Ανακοίνωση των Εργαζομένων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δημου (4/7/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (4.7.2020)

Καταγγέλλουμε την προκλητική και αντεργατική στάση του Δήμαρχου Λάμπρου Μίχου όπου στις 30/6/2020, αποφάσισε δια περιφοράς μέσω της Οικονομικής Επιτροπής να ασκήσει έφεση στην υπ΄αριθμ. 589/2020 δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αναγνωρίζει τις συμβάσεις των  27 εργαζομένων  στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου , Παιδικούς Σταθμούς, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε αορίστου χρόνου.

Ο Δήμαρχος της Αγ. Βαρβάρας τις τελευταίες 10 μέρες αρκείται στο να ασχολείται πιο πολύ με τον τύπο, να δίνει συνεντεύξεις και  να επιχειρηματολογεί στο fb, αντί να δεχθεί αυτό που εξαρχής του προτείναμε, μια συνάντηση με εμάς και το δικηγόρο μας. Εννοείται δεν θα πέσουμε στο επίπεδό του, να ανταπαντήσουμε στις ύβρεις και στις χυδαιότητές που αναμασά.

Βέβαια θα αναμέναμε να είχε το σθένος να εμφανιστεί την ώρα που τον καλούσαμε  να αποφασίσει με όλους από κοινού την αποδοχή της απόφασης και την αναγνώριση των συμβάσεων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου. Τελικά όμως επέλεξε να κρυφτεί σε καφενεία και σπίτια για να ψηφίσει μέσω μηνυμάτων με τους υπόλοιπους της παράταξής του την έφεση κατά της απόφασης.

Ωστόσο επειδή τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια ήρθε η ώρα απλά να τα κόψουμε.

ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

Ψέμα Νο1

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κατά τον χρόνο συνομολόγησης είχε εξασφαλίσει την συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ και συνεπώς πιθανολογείται ότι θα μονιμοποιηθούν.

Η αλήθεια είναι:

Για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, όμως για τους  εργαζόμενους τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έχουν γίνει χιλιάδες αιτήσεις και οι εργαζόμενοι αυτοί που έχουν δουλέψει τόσα χρόνια μπορεί να βρεθούν στο δρόμο και ο κ. Μίχος αρνείται να τους βγάλει από αυτή την αβεβαιότητα. Ακόμα και αν μονιμοποιηθούν και άλλοι εκτός των ήδη υπηρετούντων, νομίζουμε ότι σε μια δομή με τόσο σημαντική προσφορά στην κοινωνία, όσο το Βοήθεια στο Σπίτι, θα είναι απαραίτητοι.

Ψέμα Νο2

Αναφέρει ότι το κόστος της μισθοδοσίας των εργαζομένων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από Ευρωπαϊκά κονδύλια και εθνικούς πόρους. Λέει ότι αν περάσουμε στο Δήμο το κόστος επωμίζεται εξολοκλήρου ο Δήμος.

Η αλήθεια είναι:

Κανένα οικονομικό ζήτημα δεν υπάρχει.

Οι επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκά κονδύλια(ΕΣΠΑ κ.α) θα συνεχίσουν να υφίστανται για πολλά χρόνια, ακόμα και αν οι συμβάσεις μας γίνουν αορίστου χρόνου. Δεν θα σταματήσει ο Δήμος να εισπράττει χρήματα για τις Δομές. Επομένως το κόστος της μισθοδοσίας μας δεν θα βαρύνει το Δήμο όπως ισχυρίζεται.

 Αλλά ακόμα και αν σταματήσουν οι επιχορηγήσεις κάποια στιγμή, τι εννοεί ο Δήμαρχος ότι θα κλείσει όλες τις δομές; Θα τις δώσει σε εργολάβους ιδιώτες για να τις κρατήσει σε λειτουργία; Θα υποχρεώσει τους Δημότες να καταβάλουν συνδρομές που δεν θα αντέχουν;

Μόνο στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας θα συμβούν αυτά; Οι άλλοι Δήμαρχοι σε αντίστοιχες υποθέσεις γιατί δεν άσκησαν έφεση; Γιατί τόσο χρόνια δεν προετοιμάζονταν γι΄  αυτό το ενδεχόμενο;

Ψέμα Νο3

Αναφέρει ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελέγχεται τουλάχιστον ιστορικά και μετά νομικά διότι την καθιστά άκυρη η συμμετοχή του τότε Δημάρχου στην συνεδρίαση επειδή η υπόθεση αφορούσε συγγενικό του πρόσωπο και ότι δόθηκε πλαστή βεβαίωση για έναν από τους εργαζόμενους. 

Η αλήθεια είναι:

Αυτό το ανυπόστατο επιχείρημα αποδεικνύεται από τα τότε πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής, ωστόσο ο Δήμος αποφάσισε να στηρίξει όλους τους εργαζομένους και έκρινε ότι η μονιμοποίηση τους είναι προς όφελος της ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών του. Συνεπώς, το συμφέρον του Δήμου, όπως εκφράστηκε, για όλους τους εργαζομένους συμπίπτει με το συμφέρον της συζύγου του Δημάρχου, όπως και όλων των εργαζομένων. Άρα σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, αλλά απόλυτη σύμπτωση τόσο του Δήμου, του Δημάρχου που τον εκπροσωπεί και των εργαζομένων που συμμετέχουν στην αγωγή, καθώς κοινό συμφέρον όλων είναι η μονιμοποίηση των εργαζόμενων προς όφελος της ορθής λειτουργίας του Δήμου.

Στην υπ΄αριθμ. 3930/16.4.2019 βεβαίωση του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας για τον 7ο  εργαζόμενο Κ. Γ, αναφέρεται ρητά ότι η τελευταία σύμβαση του παρατείνεται μέχρι την 30.10.2017 και αναφέρεται ρητά ότι απασχολείτο μέχρι την ως άνω ημερομηνία με βάση τις συμβάσεις που αναφέρουμε στην αγωγή μας. Το γεγονός ότι είχε αποχωρήσει, δε σημαίνει ότι δεν κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καθώς εργαζόταν τουλάχιστον 15 έτη συνολικά.

Συνεπώς ο ισχυρισμοί του είναι παντελώς αβάσιμοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τρίτη 30/6/2020 μαζί με την απόφαση άσκησης έφεσης προς τους 27 εργαζόμενους, υπήρξε η υπ΄αριθμ 39/2020 απόφαση του Δ.Σ της ΔΗΚΕΑΒ, όπου απολύτως ορθά αποφάσισαν την μη άσκηση ένδικων μέσων σε συνάδελφο η οποία είχε κερδίσει και αυτή πρωτόδικη απόφαση όπως και εμείς. Η εισήγηση αναφέρει ότι: «Κατόπιν αυτών εισηγούμαι την αποδοχή του διατακτικού της Απόφασης 568/2020, την παραίτηση από την άσκηση ενδίκου μέσου αφού έχουμε ήδη κατά την πρωτόδικη δίκη αποδεχθεί την ιστορική και νομική βάση του αγωγικού αιτήματος της».

 Πλην όμως ως προς εμάς δεν ισχύει το ίδιο, ενώ στην υπ΄αριθμ 30/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  ομοίως έγινε αποδοχή της ιστορικής και νομικής βάσης της αγωγής μας.

Φυσικά και χαιρόμαστε για τη συνάδελφο, γιατί έτσι την αντιμετωπίζουμε και όχι ως υποψήφια ή ψηφοφόρο του κ. Μίχου και για όποια επόμενη αντίστοιχη απόφαση παρθεί.

Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά από τον κ. Δήμαρχο για τους εργαζόμενους.

Αυτό το τελευταίο και μόνο καταρρίπτει και το επιχείρημα ότι ο Δημόσιος Λειτουργός είναι υποχρεωμένος  να ασκήσει έφεση όπως ισχυρίζεται. Δεν μπορούν να υπάρχουν προσωπικές αντιπαραθέσεις σε τέτοιες αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους.

Είμαστε εμείς οι ίδιοι που προ ημερών εν καιρώ κορωναϊού η Δημοτική Αρχή επαινούσε για την ανιδιοτελή προσφορά μας. Είμαστε εμείς που τόσα χρόνια μέναμε απλήρωτοι (τρεις και τέσσερις μήνες και επί Δημαρχίας κ. Μίχου (για έξι μήνες) αλλά συνεχίζαμε ανελλιπώς να εργαζόμαστε  με το ίδιο πάθος και ευσυνειδησία.

Εμείς δεν υποκινούμαστε από καμία παράταξη και αυτό αποδεικνύεται από τη στάση μας τόσα χρόνια που βρεθήκαμε αντιμέτωποι και με την προηγούμενη Δημοτική αρχή.

Ζητούμε από τον κ. Μίχο, το Δημοτικό Συμβούλιο που ορίστηκε την Τρίτη 7/6/2020 δια περιφοράς με πρόσχημα τα μέτρα κατά του κορωναϊού , μετά από αίτημα 11 Δημοτικών Συμβούλων να γίνει δια ζώσης, να γίνει σε ανοιχτή συνεδρίαση σε χώρο κατάλληλο, όπως είναι το κινηματοθέατρο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» κλπ. 

Μήπως ο κ. Μίχος φοβάται την αλήθεια; Γιατί η Δημοτική Αρχή κρύβετε πίσω από την οθόνη ενός υπολογιστή; Γιατί τόσο μένος;

Οι εργαζόμενοι θέλουμε να τα ακούσουμε όλα αυτά που ισχυρίζονται, από τους ίδιους και να έχουν το θάρρος να ψηφίσουν κοιτώντας μας στα μάτια όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Τέρμα πια τα παιχνίδια. Τα ψέματα τελείωσαν. Ας κάνουν επιτέλους αυτό για το οποίο  οι πολίτες της Αγίας Βαρβάρας τους εξέλεξαν .

Να διασφαλίσουν το καλό του τόπου με Κοινωνικές υπηρεσίες στελεχωμένες με έμπειρο και μόνιμο προσωπικό και δωρεάν για όλους τους πολίτες. Δεν δεχόμαστε τους εκφοβισμούς, με την παρουσία αστυνομίας και μπράβων, την ώρα που ειρηνικά διεκδικούσαμε τα δίκαια αιτήματά μας την Τρίτη 30/6/2020 έξω από το Δημαρχείο.

Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τα δεκάδες σωματεία, τοπικούς συλλόγους του Δήμου, Συλλόγους Γονέων του Δήμου μας κ.α, για τα ψηφίσματα συμπαράστασης. Τους εκατοντάδες συμπολίτες μας, την πλειοψηφία των Δημοτικών Παρατάξεων και το σύνολο των συνδικαλιστικών μας οργάνων.

Καλούμε όλους τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας και των όμορων Δήμων, τους τοπικούς φορείς, σωματεία, συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και παρατάξεις να στηρίξουν τον αγώνα μας, τη Δευτέρα 6/7/2020 όπου η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. προκηρύσσει 4ώρη Στάση Εργασίας όλων των Δήμων της Δυτικής Αθήνας από τις 7.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. και Συγκέντρωση Αλληλεγγύης και συμπαράστασης στις 8.00 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, με αιτήματα:

1.Τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ με αίτημα την ανάκληση-αναίρεση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά της υπ΄ αριθμ.: 589/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

2.Την αποδοχή της υπ΄ αριθμ.: 589/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου για μονιμοποίηση των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ