» Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 18926/18.03.2020 καλούνται οι ΟΤΑ α’ βαθμού να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι κάτωθι υπηρεσίες να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό.

 • Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης (Όπου οι υπηρεσίες αυτές ασκούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί γι’αυτό το σκοπό (βλ. ιδίως ΔΕΥΑ), τα ανάλογα θα ισχύσουν και για τα εν λόγω ΝΠΙΔ)
 • Υπηρεσίες Κοιμητηρίων
 • Πολιτικής Προστασίας
 • Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
 • Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται)
 • Ληξιαρχεία
 • Τεχνικές Υπηρεσίες
 • Διοικητικές/ Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)
  Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

  Για την πλήρη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ’ αποστάσεως.

  Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας των φορέων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να οριστεί προσωπικό ασφαλείας.

Did you like this? Share it:

© 2020 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!