Προοδευτική

Ολοκληρώθηκε το σκαπτικό μέρος της κατασκευής πλατφόρμας στο γήπεδο

Ολοκληρώθηκε το σκαπτικό μέρος της κατασκευής πλατφόρμας στο ποδοσφαιρικό γήπεδο στα Ριμινίτικα και δεν απομένει παρά το ρίξιμο του οπλισμένου σκυροδέματος και αφού ολοκληρωθεί και στεγνώσει, η τοποθέτηση της λυόμενης εξέδρας.

Εάν ο καιρός είναι ευνοϊκός υπολογίζεται το όλο έργο να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Εκτός κι αν υπάρξουν άλλες ανωμαλίες και καθυστερήσεις

Το έργο χρηματοδοτείται από το υπ. Εσωτερικών.

Did you like this? Share it:
Exit mobile version