» Την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Κανονισμό Καθαριότητας

Την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Κανονισμό Καθαριότητας

Την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Σε αυτήν θα εργάζονται 5 άτομα, ελάχιστα κατά την άποψή μας και θα έχουν να φέρουν σε πέρας μεγάλο και υπεύθυνο έργο.

Σημειώνουμε όμως, πως οι πέντε αυτές θέσεις των Δημοτικών Αστυνόμων, δεν θα προστεθούν στο σύνολο του ήδη υπάρχοντος Οργανογράμματος του Δήμου, αλλά θα εξασφαλιστούν μέσα από αυτό, “συρρικνώνοντας” στην ουσία τον αριθμό των  θέσεων των εργαζομένων (άλλων ειδικοτήτων) που προβλέπεται για τις έως σήμερα ανάγκες λειτουργίας του Δήμου, ενώ  δεν είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις με εργαζομένους και υπάρχουν κενά σε διάφορους τομείς, προσθέτοντας μία νέα υπηρεσία.

Ελπίζουμε η Δημοτική Αστυνομία, σε συνδυασμό με τον κανονισμό καθαριότητας, ο οποίος ψηφίστηκε κι΄ αυτός κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, να βοηθήσουν αποτελεσματικά, στον περιορισμό κάθε είδους παραβατικότητας, στα όρια της πόλης μας, αφού τα πρόστιμα θα είναι ιδιαίτερα υψηλά, κατά περίπτωση και παράβαση. 

Υπενθυμίζουμε την προ ημερών πρότασή μας, ο Δήμος να εκτυπώσει τον Κανονισμό Λειτουργίας Καθαριότητας και να τον μοιράσει σε όλα τα σπίτια και μαγαζιά της πόλης μας, προς ενημέρωση των συμπολιτών μας.

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι:

1. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή.
2. Ο έλεγχος τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
3. Ο έλεγχος τήρησης των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, για τη χρήση και λειτουργία δημοτικών αγορών, εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
4. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
5. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και ο έλεγχος τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τη δημοτική αρχή.
6. Ο έλεγχος τήρησης της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για την αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης.
7. Ο έλεγχος τήρησης των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
8. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν.2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση και από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
9. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
10. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
11. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρμόδιος για την χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείο Δήμος ή Κοινότητα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο
12. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
13. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί η δημοτική αρχή.
14. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στους οργανωμένους από το Δήμο χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
15. Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται από τη δημοτική αρχή για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτή για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτή.
16. Η αφαίρεση της άδειας οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
17. Ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου και των εγκαταστάσεων αυτών που λαμβάνονται από την οικεία δημοτική αρχή.
18. Η συμμετοχή στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
19. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
20. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
21. Η προστασία της δημοτικής περιουσίας.
22. Η διενέργεια αυτοψίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου και ιδίως, η διενέργεια αυτοψίας και σύνταξης έκθεσης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
23. Η επίδοση των πάσης φύσεως εγγράφων του οικείου δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
24. Ο έλεγχος της εφαρμογής διατάξεων που αφορούν μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (π.χ. διατάξεις σχετικές COVID19, αντικαπνιστικός νόμος κλπ) εφόσον κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαίο και σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές.
25. Η συγκρότηση περιπόλων με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων της πόλης και διαβίβασή τους στο δήμο.

Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, θα συνεργάζεται με το Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, καθώς επίσης και με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας για κοινά θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

Did you like this? Share it:

© 2020 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!