Προοδευτική » Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει δια περιφοράς, την Τετάρτη 27 Μαΐου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει δια περιφοράς, την Τετάρτη 27 Μαΐου

Έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»…

….οι οποίες ρυθμίζουν την δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Παρακαλείσθε να λάβετε μέρος στην 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 27 ΜΑΪΟΥ και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα δια περιφοράς:

1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
2. Έκθεση εξόδων – εσόδων Α’ 3μήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
3. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
4. Αλλαγή υπεύθυνου λογαριασμού έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες του Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας.
5. Καθορισμός κωδικών του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
6. Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους (Β΄ Κατανομή 2020)
7. Λήψη απόφασης για την μεταφορά έδρας της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Βαρβάρας
8. Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας
9. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΗΚΕΑΒ για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αγίας Βαρβάρας», ΕΠ Αττική 2014 – 2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 50002320). Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της ΠΣ.
10. Λήψη απόφασης περί λύσης της σύμβασης του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του άρθρου 45 παρ. 1, του Ν.4194/2013
11. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

Did you like this? Share it:

© 2020 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!