Προοδευτική » Επιστολή απάντηση του Αντιδημάρχου κ. Παγουρτζή σε άρθρο της “Π”, για την π. ΒΙΟΧΡΩΜ – Οι απόψεις μας

Επιστολή απάντηση του Αντιδημάρχου κ. Παγουρτζή σε άρθρο της “Π”, για την π. ΒΙΟΧΡΩΜ – Οι απόψεις μας

Λάβαμε από τον Αντιδήμαρχο της πόλης μας κ, Παγουρτζή, υπεύθυνο για τα οικονομικά του Δήμου, επιστολή – απάντηση στο άρθρο μας που αφορούσε τον επαναληπτικό διαγωνισμό του Δήμου για τη μίσθωση κτιρίων στην π. ΒΙΟΧΡΩΜ και τις παρατηρήσεις μας για τον τρόπο ενημέρωσης που έχει επιλέξει ο Δήμος για το διαγωνισμό αυτών όπως και άλλων.

Παρακάτω δημοσιεύουμε αυτούσιο το άρθρο μας, την απάντηση του κ. Αντιδημάρχου και ορισμένα ερωτήματα μας:

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ:

“Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος διαγωνισμός για την εκμίσθωση δύο κτιρίων 4.750 τ.μ. περίπου, στο χώρο της π. ΒΙΟΧΡΩΜ.

Υπενθυμίζουμε πως ο πρώτος διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος επειδή κανένας δεν εμφανίστηκε να εκδηλώσει ενδιαφέρον ως προς την ενοικίασή του, ούτε καν ο σημερινός ενοικιαστής του.

Η καταλυτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης από τους υποψήφιους ενοικιαστές των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Δήμο, λήγει την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου.

Εαν και αυτός ο επαναληπτικός διαγωνισμός κριθεί άκυρος, τότε θα διενεργηθεί ακόμα ένας.

Εάν και αυτός επίσης δεν έχει επιτυχία τότε ο Δήμος δύναται να έρθει σε συνεννόηση με το όποιον ενδιαφερόμενο και να νοικιάσει το χώρο με ποσό που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.

Πληροφορηθήκαμε το γεγονός του επαναληπτικού διαγωνισμού από τυχαία ερώτησή μας στον Αντιδήμαρχο κ. Παγουρτζή, σήμερα το μεσημέρι 29 Δεκεμβρίου.

Ο Δήμος σύμφωνα με την πάγια τακτική του, χωρίς να είναι πάντα υποχρεωμένος από τον νόμο,  εκτός από τις ηλεκτρονικές αναρτήσεις στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” κλπ όπου προβλέπεται υποχρεωτικά να πράξει, δημοσιεύει επί πληρωμή και σε εφημερίδες τις περιλήψεις των Διακηρύξεων.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παγουρτζής σε πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε μαζί του, με ευκαιρία τη δημοσίευση στον τύπο, αντί υψηλού οικονομικού τιμήματος, ανάλογης Διακήρυξης, και ρωτώντας τον για τον λόγο που επιπρόσθετα και χωρίς να επιβάλλεται από το νόμο ο Δήμος πληρώνει πολλά χρήματα για δημοσιεύσεις, μας δήλωσε πως κάνει  τις δημοσιεύσεις για μεγαλύτερη Διαφάνεια και για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και των συμπολιτών μας.

Δηλώσαμε στον κ. Παγουρτζή πως τότε θα έπρεπε να στέλνονται και στις υπόλοιπες εφημερίδες της πόλης μας για δημοσίευση οι Διακηρύξεις, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη Διαφάνεια και ενημέρωση των συμπολιτών μας.

Μάλιστα του δηλώσαμε πως η “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ” θα δημοσιεύει ΔΩΡΕΑΝ αυτές τις Διακηρύξεις.

Ο κ. Αντιδήμαρχος στο πέρας της συνομιλίας μας ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ πως θα στέλνει στο μέλλον τις διακηρύξεις για δημοσίευση και στις υπόλοιπες τοπικές εφημερίδες.

Πριν όμως αλέκτωρ λαλήσει τρις, ο κ. Αντιδήμαρχος αθέτησε την δέσμευσή του και δεν έστειλε τη διακήρυξη της εκμίσθωσης των κτιρίων της π. ΒΙΟΧΡΩΜ, στις υπόλοιπες εφημερίδες της Αγίας Βαρβάρας για δημοσίευση και μάλιστα ΔΩΡΕΑΝ στη δική μας.

Ο Δήμος προτίμησε την ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ δημοσίευση της, στην ίδια εφημερίδα, όπως και στο παρελθόν!!!

Τα συμπεράσματα δικά σας…”

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ

 

“Κύριε Βαμβακόπουλε,
προκειμένου να βοηθήσουμε τους αναγνώστες σας να εξάγουν σωστά και ασφαλέστερα συμπεράσματα για το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε και σε εμένα προσωπικά αρχικά σας παραθέτω το άρθρο 4 του Π.Δ 271/1980 περί Δημοσίευσης διακηρύξεων στη δεύτερη παράγρα-φο του οποίου αναφέρεται :

Περίληψις της διακηρύξεως δύναται να δημοσιεύεται, εφόσον ήθελεν αποφασίσει τούτο το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον, λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρα-σίας, και διά μιας των εφημερίδων της πόλεως ή του νομού, δέκα πλήρεις ημέρας προ της διενέργειας της δημοπρασίας καθώς και εις μια των ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης .

Επειδή δεν αμφισβητείται η σπουδαιότητα του αντικειμένου της δημοπρασίας, η δημοσίευση είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αφού το απαιτούν και τα ελεγκτικά όργανα των αποφάσεων μας όπως η αποκεντρωμένη διοίκηση.

Σχετικά με την επιλογή των έντυπων μέσων σας ενημερώνω τα εξής :

Η ημερήσια εφημερίδα Πανελλήνιας εμβέλειας όσο και η τοπική επιλέχθηκαν με βάση τη χαμηλότερη προσφορά παρόλο που ο νόμος δε μας το επιβάλλει !

Επιπλέον σας ενημερώνω ότι από τις τοπικές εφημερίδες της Αγίας Βαρβάρας βάση ΦΕΚ καμμία δεν μπορεί να δημοσιεύσει προκηρύξεις διαγωνισμών με τις προδιαγραφές του νόμου.

Σχετικά με την προσφορά σας περί δωρεάν δημοσίευσης διαγωνισμών για τη καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και προσβλέπουμε σε μελλοντική συνεργασία !

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ”

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ”:

Διαβάσαμε την απάντησή σας κ. Αντιδήμαρχε και δεν γίναμε καθόλου σοφότεροι.

Σε αυτήν γράφετε επακριβώς όσα υποστηρίζουμε στο άρθρο μας.

Δηλαδή ότι δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των Διακηρύξεων στον Τύπο, αλλά προαιρετική. Επικαλείστε τους λόγους οι οποίοι σας ώθησαν να προβείτε στην επί πληρωμή δημοσίευση, αγνοώντας την δωρεάν προσφορά άλλων εντύπων.

Τι σας έσπρωξε στην προαιρετική, επί πληρωμή όμως, δημοσίευση, όταν στο ίδιο έντυπο είχατε δημοσιεύσει την Διακήρυξη για τον πρώτο άγονο διαγωνισμό και δεν ανταποκρίθηκε ΚΑΝΕΝΑΣ; Δεν θα έπρεπε η δεύτερη διακήρυξη να είχε δημοσιευτεί και σε άλλα έντυπα, προσδοκώντας πως οι αναγνώστες των άλλων τοπικών εφημερίδων ίσως να ενδιαφέρονταν.

Υπάρχει το γνωμικό που λέει “ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ” εσείς φαίνεται πως δεν αλλάζετε έντυπα που οι δημοσιεύσεις τους δεν ενημερώνουν επαρκώς και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα και άλλων δημοσιευμάτων σε εφημερίδες της επιλογής σας, που δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα από άποψης ενημέρωσης, αφού π.χ. και για το διαγωνισμό για την ενοικίαση των ΠΕΝΤΕ περιπτέρων πήραν μέρος ΜΟΝΟ τρία άτομα εκ των οποίων το ένα ενημερώθηκε τηλεφωνικά να πάρει μέρος (γνωρίζετε ποιο είναι το άτομο αυτό), ενώ μας έγιναν παράπονα από τουλάχιστον δύο συμπολίτες μας οι οποίοι δεν διαβάζουν εφημερίδες άλλων Δήμων και παρ΄ότι ήθελαν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, δεν το πληροφορήθηκαν και απλά ενημερώθηκαν από την “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ” για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

Δεν θέλουμε να πιστεύουμε πως η επιλογή σας ως προς συγκεκριμένα έντυπα, έχει άλλη αφετηρία.

Αλλά συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε, με ποιό σκεπτικό λοιπόν επιμένετε να πληρώνετε δημοσιεύσεις αφού δεν πετυχαίνουν τις προσδοκίες σας, δηλαδή την ενημέρωση του κόσμου;

Όσον αφορά την πρόθεσή σας για μελλοντική μας συνεργασία, μην προσβλέπετε εσείς προσωπικά, πλέον σε αυτήν, διότι αφού αυτοδιαψευστήκατε με την πρόσφατη ΔΕΣΜΕΥΣΗ σας την οποία ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΑΤΕ, δεν νομίζουμε πως υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, εκτός κι αν αναθεωρήσετε την τακτική σας .

Ίσως σας διαφεύγει, αλλά η εγκυρότητα μας, που είναι κοινώς αποδεκτή, δεν μας επιτρέπει να παρεκκλίνουμε ούτε κατά χιλιοστό από αυτήν, συνεργαζόμενοι με άτομα που δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα…

Φυσικά θα συνεχίσουμε τη δωρεάν δημοσίευση ανακοινώσεων κλπ του Δήμου, όπως κάνουμε ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ, εκτός αυτών που θα προέρχονται από το Γραφείο σας και θα φέρουν την υπογραφή σας.

Εσείς συνεχίστε να χρηματοδοτείτε έντυπα της αρεσκείας σας και γευτείτε τα αποτελέσματα της ενημέρωσης δια την οποία κόπτεσθε και χρυσοπληρώνετε.

Το χρήμα που διαθέτετε όμως δεν είναι δικό σας, είναι Δημόσιο, γιαυτό και ενδιαφερόμαστε…

Με την ευκαιρία παρακάτω δημοσιεύουμε εντολές του Δήμου για δημοσιεύσεις Διακηρύξεων κλπ, σε εφημερίδες της επιλογής σας τους τελευταίους μήνες.

Πέστε μας σας παρακαλούμε ποιές από τις παρακάτω πέτυχαν το σκοπό τους και η ενημέρωση που έγινε απέδωσε καρπούς.

Δηλαδή υπήρχε ανταπόκριση του κόσμου στις ανακοινώσεις σας και δεν χρειάστηκε η επανάληψη των διαγωνισμών μία και δύο φορές και φυσικά οι απανωτές, ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ, επαναδημοσιεύσεις.

Όταν δείτε τα αποτελέσματα ας μπείτε στον κόπο να μας απαντήσετε γιατί επιμένετε στην ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, μορφή ενημέρωσης που έχετε επιλέξει η οποία επιμένουμε ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ στο Δήμο;

 ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

 

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ π. ΒΙΟΧΡΩΜ

(δεύτερη δημοσίευση, δεύτερη πληρωμή)

Φιλικά Πάρις Βαμβακόπουλος

 

Did you like this? Share it:

© 2018 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!