ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ σε πολλά Ο.Τ. λόγω βλάβης στο δίκτυο

.

Διακοπή νερού έχουμε στην πόλη μας σε αρκετά Οικοδομικά Τετράγωνα από τις 17:00 περίπου η ώρα.

Πιθανότατα η διακοπή να οφείλεται σε βλάβη του δικτύου της ΕΥΔΑΠ στον Κορυδαλλό, Κολοκοτρώνη και Πλούτωνος, πλησίον των Φυλακών.

Εάν πρόκειται για αυτήν την περίπτωση, η υδροδότηση θα επανέλθει όπως πληροφορηθήκαμε γύρω στις 18:00.