Με τα καθιερωμένα μπουγελώματα σφραγίστηκε το τέλος και της φετινής σχολικής χρονιάς

Με τα καθιερωμένα μπουγελώματα σφραγίστηκε το τέλος και της φετινής σχολικής χρονιάς στα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας, από τα παιδιά των μεγαλυτέρων τάξεων να επιδίδονται σε αυτά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνόησαν αυτήν την παράδοση και κορίτσια με αγόρια που από τη νέα σχολική χρονιά θα πηγαίνουν στο Γυμνάσιο το ευχαριστήθηκαν, ίσως και περισσότερο από τη βαθμολογία που πήραν τελειώνοντας την ΣΤ τάξη του Δημοτικού σχολείου.

Από την άλλη οι δάσκαλοι και οι γονείς των συλλόγων εμφανώς συγκινημένοι από το τέρμα και αυτής της χρονιάς έδωσαν ραντεβού για τον Σεπτέμβρη για τη συνέχεια του σημαντικού και υπερπολίτιμου έργου τους.