Αναστηλώθηκε από το πεζοδρόμιο το δένδρο που είχε γείρει έως το πλακόστρωτο, αλλά τα υπόλοιπα…

Γράφαμε κι εχθές πως ορισμένα δένδρα στο πεζοδρόμιο της Ελ. Βενιζέλου, απέναντι από το Praktiker έχουν γύρει, έως και το πεζοδρόμιο.

Άλλα επειδή δεν έχουν στυλιάρια, άλλα επειδή αυτά είναι αδύναμα να συγκρατήσουν το βάρος των δένδρων ή από άλλες αιτίες.

.

Εάν δεν μπουν γερά στυλιάρια τα δένδρα θα πάρουν κλίση όσο μεγαλώνουν και αργότερα θα είναι πολύ δύσκολο να είναι κάθετα.

Σε ένα από τα δένδρα τοποθετήθηκε μετά το δημοσίευμά μας ένα κοντό στήριγμα και ανασηκώθηκε από το πεζοδρόμιο.

Ο Δήμος ας πάει να στερεώσει σωστά τα δενδράκια, με την πρώτη ευκαιρία, πριν είναι αργά…