Ένας αριθμός από δένδρα, όχι ιδιαίτερα μεγάλα, έχουν πάρει κλίση

.

Ένας αριθμός από δένδρα, όχι ιδιαίτερα μεγάλα, που υπάρχουν στα παρτέρια της Ελευθερίου Βενιζέλου, απέναντι από το Πράκτικερ, έχουν πάρει κλίση αφού δεν είναι δεμένα στα στυλιάρια τους ή άλλα δεν έχουν καθόλου.

Εάν δεν δεθούν τώρα για να ισιώσει ο κορμός τους, αργότερα όταν θα μεγαλώσουν και ο κορμός τους πάψει να είναι εύκαμπτος, θα είναι αδύνατον.

Θα μεγαλώσουν και θα είναι πλέον γυρτά.

Ας φροντίσει ο δήμος να τα ισιώσει δένοντάς τους κορμούς όχι με σχοινί ή σύρμα αλλά με ιμάντα για να μην πληγωθούν.