Μεγάλες ποσότητες από ξερά χόρτα και κλαδέματα, στις οδούς Φιλικής Εταιρείας και Παύλου Μελά

Μεγάλες ποσότητες από ξερά χόρτα και κλαδέματα, όπως επίσης και μαύρες σακούλες απορριμμάτων, πιθανόν γεμάτες από αποψιλώσεις χώρων, υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες στις οδούς Φιλικής Εταιρείας και Παύλου Μελά.

Κάποια στιγμή πρέπει να απομακρυνθούν διότι από μόνα τους είναι πυρανάματα…