Μετά από έξι μήνες άνοιξε η Π. Π. Γερμανού, από Κρήτης έως Υψηλάντη

Μετά από έξι μήνες από την έναρξη εργασιών στην Π. Π. Γερμανού, από την οδό Υψηλάντη έως την οδό Κρήτης, ο δρόμος άνοιξε.

Οι εργασίες ξεκίνησαν στα μέσα του Οκτωβρίου 2023.

Παρ΄ ότι στην αρχή ο δήμος μιλούσε για εικοσαήμερο κλείσιμο του δρόμου για τις εργασίες, αυτές πήραν παραπάνω χρόνο.

Ο λόγος για τον δρόμο που τοποθετήθηκαν οι κυβόλιθοι.

Τα πεζοδρόμια ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και είναι άγνωστο πότε θα τελειώσουν τα έργα σε αυτά.