Όσο δεν χρωματίζονται τα κράσπεδα των τριγώνων, θα συμβούν σοβαρά ατυχήματα και ζημιές οχημάτων

Γράφαμε προ ημερών πως ο δήμος πρόσφατα κατασκεύασε τρίγωνα σε κόμβους στο οδόστρωμα δρόμων και πλάτυνε ορισμένα πεζοδρόμια, στην προσπάθειά του να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα και να μειωθούν οι ταχύτητες ορισμένων οχημάτων στους δρόμους της πόλης, μειώνοντας τους κινδύνους και για τους πεζούς.

Άλλα ήταν αναγκαία, ορισμένα υπερβολικά και κάποια λανθασμένα που επιδιορθώθηκαν, μετά την κατασκευή τους.

Κοινός παρονομαστής όλων όμως όσων κατασκευάστηκαν οι κίνδυνοι που τα περικλύζουν, αφού τα κράσπεδά τους δεν έχουν βαφτεί με κάποιο έντονο χρώμα για να διακρίνονται ιδιαίτερα όταν βραδιάζει.

Είναι μαθηματικά βέβαιο πως όσο δεν χρωματίζονται τα κράσπεδα των τριγώνων αυτών, τα ατυχήματα και οι ζημιές οχημάτων και δίκυκλων έρχονται…  

Τα ίχνη από ρόδες οχημάτων που έχουν ανέβει επάνω τους, αφού δεν διακρίνονται ιδιαίτερα από το σούρουπο και μετά, φαίνονται στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε.

Παρ΄ ότι οι κίνδυνοι λοιπόν είναι ΥΠΑΡΚΤΟΙ, ο δήμος δεν έχει φροντίσει ακόμα για τον χρωματισμό τους…

Οι ζημιές μπορεί να μην περιοριστούν μόνο σε υλικές και τότε κάποιοι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν…