Β Δημοτικό: Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες, 

Ο Διευθυντής του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας σας κάνει γνωστό ότι σύμφωνα με το Π.Δ.  79/2017 και την εγκύκλιο ΑΠ Φ.6/21383/Δ1  από 28-02-2024 του Υπουργείου Παιδείας:

  1. Οι εγγραφές των μαθητών για την Πρώτη (Α’) Τάξη του Σχολικού Έτους 2024-2025 θα γίνουν από την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024  μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024.
  • Στην Πρώτη (Α’) Τάξη γράφονται παιδιά, που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2018.
  • Τα όρια των οδών κάθε σχολείου της Αγίας Βαρβάρας:

https://drive.google.com/open?id=1x5hUtYlIw4WjbJA9hvK6MyKChOc&usp=sharing

4. Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το σχολείο).

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Μπορείτε να τοεκτυπώσετε πατώντας Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή απόδειξη ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ, ή μισθωτήριο οικίας κ.λπ.)

ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

 Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

  • Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση.
  • Σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ.  ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.
  • Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

Οι εγγραφές θα γίνονται έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού  με το σχολείο.

Πληροφορίες: κα. Μαστραγγελοπούλου Αικατερίνη (Υποδιευθύντρια)

Τηλ. 2105613623, Ώρες: 11&30 – 13&30 καθημερινά

     Ο Διευθυντής του Σχολείου

     Ευθύμιος Χατζηευσταθίου