Τελείωσαν τα έργα με τις οπτικές ίνες, αλλά εγκαταλειμμένα καρούλια τους σε χώρους του δήμου…

Επί μήνες συνεργεία περνούσαν από δρόμους της πόλης μας οπτικές ίνες για την αναβάθμιση των επικοινωνιών και των διαδικτυακών αναγκών της πόλης μας.

Έργο που θα είναι ωφέλιμο για τα παραπάνω, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.

Φεύγοντας όμως τα συνεργεία άφησαν σε ορισμένα σημεία της πόλης μας καρούλια και κομμάτια οπτικών ινών που περίσσεψαν.

Ας τους ενημερώσει ο δήμος να έρθουν να τα πάρουν.

Μας φτάνουν τα δικά μας για να έχουμε κι άλλων, άχρηστα αντικείμενα σε δρόμους και ακάλυπτους χώρους.

.