Συνεχίζονται τα έργα διαμόρφωσης του πεζόδρομου Πλούτωνος

Συνεχίζονται τα έργα διαμόρφωσης του πεζόδρομου Πλούτωνος.

Η πλακόστρωση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και τα παρτέρια είναι έτοιμα για φυτέματα.

Υπολείπονται βεβαίως τα παγκάκια, τα φωτιστικά και διάφορα άλλα έως την οριστική ολοκλήρωση του έργου, το οποίο άλλαξε την εικόνα της γειτονιάς.

.